Det europæiske borgerinitiativ

This page is also available in

Siden 1. april 2012 har EU-borgerne haft en ny rettighed, som giver dem større indflydelse: det europæiske borgerinitiativ. De kan ved at indsamle 1 mio. underskrifter bredt i EU opfordre Kommissionen til at stille forslag om eller ændre eksisterende EU-lovgivning.

Som fortaler for borgernes ret til deltagelse og som civilsamfundets talerør støttede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fra første færd tanken om et borgerinitiativ og kæmpede for et enkelt og forståeligt regelsæt som opstillet i de to udtalelser, udvalget vedtog om det europæiske borgerinitiativ.

Kort sagt ser EØSU sin rolle ud fra to synsvinkler:

  • Udvalget som formidler: Under forberedelserne til eller i forbindelse med et igangværende initiativ er udvalget – i sin rolle som platform for dialog og oplysning – rede til at fungere som formidler med henblik på at gøre det muligt for arrangører af borgerinitiativer bl.a. at danne netværk og evt. mødes.
  • Udvalget som institutionel vejleder: Udvalget tilbyder at støtte Kommissionen ved at afgive udtalelse og hermed bidrage til at evaluere et vellykket initiativ. EØSU tilbyder endvidere at samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet om afholdelse af høringer om sådanne vellykkede initiativer.

For yderligere oplysninger om det europæiske borgerinitiativ kan du kontakte citizensinitiative

Downloads

Europæisk demokratipas - 2020