Arbejdsmarkedsobservatoriet (LMO)

This page is also available in

Formålet med arbejdsmarkedsobservatoriet (LMO) er at kortlægge og analysere tendenser og udfordringer på arbejdsmarkedet og hermed tilføre en merværdi til det arbejde, der udføres af EØSU og Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC).

LMO har været aktivt siden 2007. Dets  medlemmer inkluderer en formand og to næstformænd fra SOC-sektionen, hvis mandat med to og et halvt års mellemrum går på skift mellem Arbejdsgivergruppen, Arbejdstagergruppen og Gruppen Andre Interesser. For at sikre synergi inden for EØSU har LMO medlemmer fra alles EØSU's sektioner.

Arbejdsmarkederne i alle EU-landene er under gennemgribende forandring med hensyn til strukturer, mekanismer og relationer mellem arbejdsmarkedsparterne. Denne forandring omfatter en række fænomener, som LMO behandler i sine analyser. Observatoriet ser på udfordringer og tendenser på arbejdsmarkedet, indsamler eksempler på god praksis og udarbejder rapporter og analyser om aktuelle emner. Endvidere organiserer LMO offentlige arrangementer og interne møder for at stimulere diskussionerne mellem institutioner, erhvervs- og faginteressenter, civilsamfundsorganisationer og forskere.

LMO arbejder med centrale emner såsom ungdomsbeskæftigelse, integration af flygtninge og asylansøgere på arbejdsmarkedet, inkludering af langtidsarbejdsløse på arbejdsmarkedet, erhvervsrettet uddannelse og konsekvenserne af digitalisering og omstilling til grøn økonomi for beskæftigelse og kvalifikationer og for fair arbejdskraftmobilitet.

Downloads

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office