Uddannelse

This page is also available in

Uddannelse er helt afgørende for Europas fremtid. Det er derfor, EU som første nøgleprincip i den europæiske søjle for sociale rettigheder har valgt "ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring". Uddannelse handler først og fremmest om at forberede Europas kommende borgere, så de bliver bevidste om deres ansvar i et multikulturelt og inkluderende samfund, og om at bibringe dem, hvad der skal til, for at de kan bidrage til en konkurrencedygtig europæisk økonomi. I et samfund, som skal kunne reagere hurtigt på nye udfordringer, som f.eks. den øgede brug af teknologi, der berører alle jobs og alle sektorer, er livslang læring blevet en ny prioritet, da det sætter arbejdsgivere og arbejdstagere i stand til at reagere effektivt på markedsforholdene og de arbejdsløse i stand til at forbedre deres kvalifikationer eller blive omskolet, så de kan genindtræde i arbejdsstyrken. Livslang læring har særlig stor betydning for mennesker fra udsatte socialgrupper, som f.eks. ældre og mennesker med få kvalifikationer.

Ansvaret for de nationale uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer ligger hos medlemsstaterne, mens EU kan træffe støtte- og koordineringsforanstaltninger og tage supplerende initiativer, såsom Erasmus+, der støtter en bred vifte af projekter, og den nye dagsorden for færdigheder, der hjælper folk med at finde kvalitetsbeskæftigelse og forbedre deres karrieremuligheder.

EØSU har i sine relevante udtalelser og informationsrapporter forsvaret folks ret til kvalitetsuddannelse, -lærepladser og -praktikforløb samt til lige muligheder på et inkluderende arbejdsmarked.