Det indre marked

Selv om det er et af de områder, hvor EU er kommet længst, står der stadig en række hindringer i vejen for det indre marked. Siden det indre marked blev oprettet i 1992, har EØSU i høj grad bidraget til at gøre det fuldt funktionsdygtigt til gavn for Europas borgere.

Det digitale indre marked medfører nogle af de mest håndgribelige fordele ved det europæiske projekt, og derudover genskaber det borgernes tilknytning til EU i form af et onlinemarked uden hindringer på tværs af grænserne.