FORBRUGERE

This page is also available in

Takket være det indre marked er det i dag meget nemmere for EU's forbrugere og virksomheder at købe og sælge varer og tjenester på tværs af landegrænser både online og offline. Dette kræver imidlertid tillid og tiltro til markedet, målrettet lovgivning og effektiv håndhævelse. 

EØSU arbejder på at sikre forbrugerne de rettigheder og den beskyttelse, de har brug for. Vi identificerer og søger at komme urimelig og ulovlig handelspraksis til livs. Derudover tilskynder vi til bæredygtig forbrugeradfærd og produktionsmetoder.

Vores flagskibsarrangement den europæiske forbrugerdag, der er blevet afholdt hvert år siden 1999, giver forbrugerne den fremmeste mulighed for at påvirke EU-debatten.