De digitale forandringer og informationssamfundet

Informationsteknologien vinder frem over alt, men dens potentiale til at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og først og fremmest til at forbedre de europæiske borgeres livskvalitet udnyttes endnu ikke fuldt ud.

Derfor er en af de vigtigste prioriteter for Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) på det digitale område at gennemføre strategien for det digitale indre marked, og dermed skabe et velfungerende digitalt indre marked.

I sine udtalelser har EØSU givet udtryk for civilsamfundets bekymringer og forventninger med hensyn til konsekvenserne for arbejdsmarkedet.

Cybersikkerhed er ligeledes en vigtig prioritet. Hver dag forårsager cybersikkerhedshændelser store økonomiske skader for europæiske virksomheder og økonomien som helhed. Sådanne hændelser undergraver borgernes og de økonomiske aktøres tillid til det digitale samfund.

Andre vigtige emner som EØSU tager op ved hjælp af både udtalelser og direkte kontakter med interessenter er uddannelse på det digitale område, det digitale områdes tiltrækningskraft for kvinder, digitaliseringens konsekvenser for arbejdsvilkårene, adgang for og beskyttelse af brugere, især børn og personer med handicap.

TEN-sektionen overvåger løbende den digitale kløft og støtter lige adgang for alle, da et betydeligt antal europæiske husstande stadig væk mangler en internetforbindelse.