Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT)

This page is also available in

Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT) arbejder med en lang række politiske områder inden for industri, konkurrence, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), socialøkonomiske virksomheder, den digitale økonomi og det digitale samfund. Derudover drøfter og vedtager den udtalelser om forskning og innovation, forbrugerbeskyttelse, nye økonomiske tendenser som den cirkulære økonomi (sektionen er dybt involveret i ECESP) samt politikkerne vedrørende det indre marked i almindelighed.

Når det gælder forhold, der har særlig stor betydning for det indre marked, afholder sektionen offentlige høringer med henblik på at høre den bredest mulige vifte af civilsamfundsorganisationer. Siden 1999 har sektionen desuden hvert år organiseret udvalgets flagskibsarrangement den europæiske forbrugerdag.

Sektionens observatorium for den digitale omstilling og det indre marked overvåger desuden udviklingen på det digitale indre marked og kommer med forslag til måder at fjerne hindringer og foretage forbedringer på.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence