Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT)

This page is also available in

Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT) arbejder med en lang række politiske områder inden for industri, konkurrence, tjenester, små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og socialøkonomiske virksomheder. Derudover drøfter og vedtager den udtalelser om forskning og innovation, forbrugerbeskyttelse, nye økonomiske tendenser som den kollaborative økonomi samt politikken vedrørende det indre marked i almindelighed.

Når det gælder forhold, der har særlig stor betydning for det indre marked, afholder sektionen offentlige høringer med henblik på at høre den bredest mulige vifte af civilsamfundsorganisationer. Siden 1999 har sektionen desuden hvert år organiseret udvalgets flagskibsarrangement Den europæiske forbrugerdag.

Sektionens Observatorium for Det Indre Marked (SMO) overvåger desuden udviklingen på det indre marked og kommer med forslag til måder at fjerne hindringer og foretage forbedringer på. Den midlertidige studiegruppe "Virksomheder inden for socialøkonomien", som også hører under sektionen, koordinerer udvalgets udtalelser om denne stadig vigtigere økonomiske sektor. 

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence