Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК

март 2019 г.

This page is also available in

Тази версия на Правилника за дейността и Кодекса за поведение на членовете на ЕИСК беше приета от Пленарната асамблея на ЕИСК на 20 февруари 2019 г. Текстовете влязоха в сила на 15 март 2019 г.

Downloads

Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК

See also