Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC

Maart 2019

This page is also available in

Deze versie van het reglement van orde en de gedragscode voor de leden van het EESC is op 20 februari 2019 door de voltallige vergadering van het EESC goedgekeurd. De teksten zijn op 15 maart 2019 in werking getreden.

Downloads

Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC

See also