Socialinės ekonomikos kategorija

This page is also available in

Socialinės ekonomikos kategoriją sudaro nariai, priklausantys  grupei „Įvairovė Europa“ ir Darbdavių grupei, jie atstovauja kooperatyvams, savidraudos draugijoms, asociacijoms, fondams ir socialinėms NVO.

Socialinės ekonomikos sektorius apima visą virtinę sąvokų, vartojamų įvairiose valstybėse narėse, tokių kaip „solidarioji ekonomika“ ir „trečiasis sektorius“. Visoms socialinės ekonomikos įmonėms svarbios šios bendros vertybės: solidarumas, socialinė sanglauda, pirmenybė asmeniui, o ne kapitalui, socialinė atsakomybė, demokratinis valdymas ir tai, kad pelnas nėra jų pagrindinis tikslas, o gautas pelnas perinvestuojamas įmonės ir visuomenės tikslais.

Taigi socialinė ekonomika yra kitoks būdas daryti verslą, jis nuolat sieja ekonominį našumą su visuotine svarba, socialiniais motyvais ir demokratiniais veikimo būdais; šis sektorius sudaro dešimt procentų viso Europos verslo, jame veikia du milijonai įmonių ir užtikrinama šeši procentai ES darbo vietų. Taigi socialinė ekonomika pati savaime yra vienas iš pagrindinių Europos socialinio ir ekonominio modelio elementų.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia grupė „Įvairovė Europa“.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Joint declaration

Activity report 2019

Activity report 2018

Annual report2017