Socialinės ekonomikos kategorija

Socialinės ekonomikos kategoriją sudaro nariai, priklausantys Pilietinės visuomenės organizacijų grupei ir Darbdavių grupei – jie atstovauja kooperatyvams, savidraudos draugijoms, fondams ir socialinėms įmonėms.

Šios kategorijos tikslas – skatinti ir propaguoti socialinės ekonomikos interesus kuo platesnei auditorijai. Ji siekia, kad būtų pripažintas svarbus sektoriaus indėlis užtikrinant Europos socialinį ir ekonominį vystymąsi ir sėkmingą Europos integracijos procesą. Be to, Socialinės ekonomikos kategorija ne kartą įrodė, kad yra naudinga platforma – ji sudaro sąlygas mokytis tarpusavyje, keistis geriausia patirtimi ir glaudžiai bendradarbiauti su Europos institucijomis ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis. Jau daugelį metų Socialinės ekonomikos kategorija skatina įtraukti socialinės ekonomikos klausimus į EESRK nuomones ir kitą veiklą, taip pat inicijuoja nemažai EESRK užsakymu atliekamų šio sektoriaus tyrimų.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Pilietinės visuomenės organizacijų grupė.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration