Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius (INT)

This page is also available in

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) veikla apima daug įvairių politikos sričių, susijusių su pramone, konkurencija, paslaugomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) ir socialinės ekonomikos įmonėmis. Jis taip pat aptaria ir priima nuomones dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų, vartotojų apsaugos, besiformuojančių ekonomikos tendencijų, tokių kaip bendradarbiavimu grindžiama ekonomika, taip pat dėl bendrosios rinkos politikos apskritai.

Dėl klausimų, kurie yra ypač svarbūs bendrajai rinkai, skyrius rengia viešus klausymus siekdamas kuo daugiau konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis. Kasmet nuo 1999 m. rengiamas pavyzdinis Komiteto renginys – Europos vartotojų diena.

Skyrius taip pat turi Bendrosios rinkos observatoriją (BRO), kuri stebi bendrosios rinkos pokyčius ir siūlo būdus, kaip pašalinti kliūtis arba pagerinti padėtį. Laikina tyrimo grupė dėl socialinės ekonomikos įmonių, kurios taip pat priklauso skyriaus kompetencijai, koordinuoja Komiteto poziciją dėl šio svarbaus ekonomikos sektoriaus.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence