Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius (INT)

This page is also available in

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) veikla apima daug įvairių politikos sričių, susijusių su pramone, konkurencija, paslaugomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) ir socialinės ekonomikos įmonėmis ir skaitmenine ekonomika ir visuomene. Jis taip pat aptaria ir priima nuomones dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų, vartotojų apsaugos, besiformuojančių ekonomikos tendencijų, tokių kaip žiedinė ekonomika (skyrius aktyviai dalyvauja Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos (ECESP) veikloje), taip pat dėl bendrosios rinkos politikos apskritai.

Dėl klausimų, kurie yra ypač svarbūs bendrajai rinkai, skyrius rengia viešus klausymus, siekdamas kuo daugiau konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis. Kasmet nuo 1999 m. rengiamas pavyzdinis Komiteto renginys – Europos vartotojų diena.

Skyrius taip pat turi Skaitmeninės pertvarkos ir bendrosios rinkos observatoriją, kuri stebi bendrosios rinkos pokyčius ir siūlo būdus, kaip pašalinti kliūtis arba pagerinti padėtį.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence