Nariai ir grupės

This page is also available in

EESRK sudaro 329 narių iš visų ES valstybių narių, kurie yra skiriami atnaujinamai penkerių metų kadencijai. Dabartinės kadencijos trukmė – nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2020 m. rugsėjo mėn. Narių kandidatūras siūlo nacionalinės vyriausybės, o skiria Europos Sąjungos Taryba. Jie yra nepriklausomi ir vykdo savo pareigas vadovaudamiesi visų ES piliečių interesais. Kiekvienai šaliai atstovaujančių narių skaičius yra proporcingas šalies gyventojų skaičiui.

Nariai dirba trijose grupėse, atstovaujančiose „darbdaviams “ (I grupė), „darbuotojams“ (II grupė) ir grupės „Įvairovė Europa“ nariams (ūkininkams, laisvųjų profesijų atstovams ir vartotojams – III grupė). Kiekviena grupė turi savo sekretoriatą. EESRK nariai patys pasirenka, kuriai grupei jie norėtų priklausyti.

EESRK nariai gali savanoriškai susiskirstyti į kategorijas, atstovaujančias įvairiems organizuotos ES pilietinės visuomenės ekonominiams bei socialiniams interesams, į kurias įeina nariai iš visų trijų grupių.