MVĮ, amatų ir šeimos verslo kategorija

This page is also available in

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), amatų ir šeimos verslo kategoriją šiuo metu sudaro Darbdavių ir Įvairių interesų grupėms priklausantys Komiteto nariai.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Darbdavių grupė.

Prioritetai

Bendras kategorijos tikslas – stebėti visus su MVĮ politika susijusius aspektus ypatingą dėmesį skiriant konkretiems amatų ir šeimos verslo poreikiams. Norime savo dėmesį sutelkti į šį itin svarbų ekonominį ir socialinį sluoksnį.

Pastarąjį dešimtmetį MVĮ padėjo išlaikyti investicijas ir kartu išsaugoti užimtumo lygį ir įveikti, dažnai gana sunkiai, ribotos kreditų rinkos finansinius sunkumus ir nesąžiningą vėluojančių mokėjimų praktiką.

Nepaisant to, MVĮ išlieka tikras Europos ekonomikos pagrindas. Pastaraisiais metais jos susidūrė su naujais ekonomikos ir pramonės pokyčiais. Artimiausioje ateityje joms teks dar ne vienas iššūkis. Reikia inovacijų ir skaitmeninimo, profesinių įgūdžių ir paprastesnės prieigos prie finansų rinkų. Turėtų būti gerokai sumažintas pernelyg didelis reguliavimas ir administracinė našta.

Reikia patikslinti pasenusią MVĮ apibrėžtį, kad ji atspindėtų dabartinį nevienalytį šios rūšies įmonių pobūdį.

„Amatų“ sąvoka – tai dar vienas spręstinas klausimas. Amatų įmones turime laikyti įmonėmis, gaminančiomis pagal individualius užsakymus. Todėl įmonės dydis neturėtų lemti, ar ji gali būti (teisėtai) priskirta amatų įmonėms.