Europos piliečių iniciatyva

Nuo 2012 m. balandžio 1 d. Europos piliečiai gali naudotis nauja teise, kuri jiems suteikia svaresnį balsą. Tai Europos piliečių iniciatyva (EPI). Ji numatyta Lisabonos sutarties 11 straipsnyje ir suteikia piliečiams, kuriems pavyko surinkti ne mažiau kaip 1 mln. parašų ne mažiau kaip septyniose valstybėse narėse, teisę prašyti Europos Komisijos pasiūlyti naujus ES teisės aktus arba pakeisti jau priimtus teisės aktus (išskyrus pirminę teisę).

Bendra EPI teisinė sistema nustatyta 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos ir jo prieduose.

EESRK, kaip piliečių dalyvavimo teisės gynėjas ir pilietinės visuomenės atstovas, nuo pat pradžių pritarė piliečių iniciatyvos idėjai ir kovojo už tai, kad būtų priimtos paprastos ir suprantamos taisyklės, kaip pabrėžta dviejose EESRK nuomonėse dėl EPI.

EESRK aktyviai propaguoja EPI ir užmezga ryšius su suinteresuotaisiais subjektais organizuodamas metinę konferenciją, EPI dieną ir kitus informacinius seminarus šia tema. Jis taip pat vadovauja tarpinstituciniam kompetentingų ES administravimo institucijų bendradarbiavimui. Trumpiau tariant, EESRK savo vaidmenį atlieka dviem būdais:

  • kaip dialogo ir informacijos platforma ir pilietinės visuomenės prieglobstis, Komitetas kaip pagalbininkas padeda įgyvendinti naujas iniciatyvas, suburdamas susijusius iniciatyvų rengėjus ir leisdamas organizuoti susitikimus savo patalpose;
  • atlikdamas savo įprastą konsultacinę funkciją, Komitetas kaip institucijų patarėjas teikia Komisijai pagalbą EPI vertinimo etapu, dalyvaudamas organizuojant viešus klausymus ir (arba) parengdamas Komisijos vertinimui skirtą nuomonę dėl sėkmingų EPI.

Daugiau informacijos apie EESRK teikiamas su EPI susijusias paslaugas galima rasti mūsų tinklalapyje „EPI EESRK“ arba mūsų leidinyje „Europos demokratijos pasas“, taip pat galite kreiptis į EPI sekretoriatą užpildydami kontaktinę formą.

Nedvejodami apsilankykite oficialioje Europos Komisijos EPI svetainėje, kurioje rasite išsamios informacijos apie Europos piliečių iniciatyvos priemonę, įskaitant informaciją apie tai, kaip ji veikia, naujausias naujienas ir visas užregistruotas sėkmingas, vykdomas ir ankstesnes iniciatyvas.

Downloads

European Democracy Passport