Europos piliečių iniciatyva

This page is also available in

Nuo 2012 m. balandžio mėn. Europos piliečiai gali naudotis nauja teise, kuri jiems suteikia svaresnį balsą. Tai Europos piliečių iniciatyva (EPI). Europoje surinkę milijoną parašų piliečiai gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ši pasiūlytų naują arba pakeistų jau galiojantį Europos teisės aktą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip piliečių dalyvavimo teisės gynėjas ir pilietinės visuomenės atstovas, nuo pat pradžių pritarė piliečių iniciatyvos idėjai ir kovojo už paprastas ir suprantamas taisykles, kaip pabrėžė savo dviejose nuomonėse dėl Europos piliečių iniciatyvos.

Trumpiau tariant, EESRK savo vaidmenį atlieka dviem būdais:

  • Komitetas kaip tarpininkas: iniciatyvos rengimo ar jos įgyvendinimo laikotarpiu Komitetas, atlikdamas dialogo ir informacijos platformos vaidmenį, yra pasirengęs tarpininkauti ir sudaryti sąlygas piliečių iniciatyvų rengėjams jungtis į tinklus, susitikti ir pan.
  • Komitetas kaip padedančioji institucija: Komitetas talkina Komisijai parengdamas nuomonę, kuri jai padės įvertinti sėkmingas iniciatyvas. EESRK taip pat siūlosi bendradarbiauti su Komisija ir Europos Parlamentu rengiant klausymus dėl sėkmingų iniciatyvų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą, kreipkitės adresu citizensinitiative.

Downloads

Europos demokratijos pasas - 2020