VERSLUMAS

This page is also available in

Visų formų verslumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę įtrauktį.

Vieną esminių vaidmenų Europos ekonomikoje atlieka visų pirma MVĮ. Dėl šios priežasties EESRK visada pabrėžė jų svarbą ir būtinybę skatinti jų plėtojimą. Pastaraisiais metais mūsų Komitetas atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų ES lygmeniu remiant socialinį verslumą ir socialinę ekonomiką. Nauji ekonomikos modeliai yra taip pat svarbi EESRK darbotvarkės dalis ir šioje srityje pradėta įgyvendinti nemažai įvairių iniciatyvų.