Skaitmeniniai pokyčiai ir informacinė visuomenė

This page is also available in

Informacinės technologijos klesti visur, tačiau dar ne visiškai išnaudotas jų potencialas skatinti augimą, užimtumą, inovacijas ir, visų svarbiausia, gerinti Europos piliečių gyvenimo kokybę.

Todėl vienas iš Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) pagrindinių prioritetų skaitmeninėje srityje yra bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimas ir kartu veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas.

Savo nuomonėse EESRK perteikė pilietinės visuomenės nuogąstavimus ir pageidavimus, susijusius su poveikiu darbo rinkai.

Kibernetinis saugumas taip pat kelia didelį susirūpinimą: kasdien kibernetinio saugumo incidentai pridaro didelės ekonominės žalos Europos įmonėms ir visai ekonomikai. Tokie incidentai griauna piliečių bei ekonominės veiklos vykdytojų pasitikėjimą skaitmenine visuomene.

Kitos pagrindinės temos, kurias EESRK nagrinėja savo nuomonėse ir tiesiogiai bendraudamas su suinteresuotaisiais subjektais – skaitmeninės srities švietimas, skaitmeninės srities patrauklumas moterims, skaitmeninimo pasekmės darbo sąlygoms, prieinamumas ir naudotojų, ypač vaikų ir neįgaliųjų, apsauga.

TEN skyrius nuolat stebi skaitmeninės atskirties sritį ir skatina vienodą prieigą visiems, nes vis dar labai daug Europos namų ūkių neturi interneto ryšio.