Transporto kategorija

„Europą sujungiantis transportas“

Pirminis Transporto kategorijos tikslas – suteikti visiems transporto klausimais besidomintiems EESRK nariams galimybę diskutuoti ir mokytis. Visi „transporto grandinės“ dalyviai ir suinteresuotieji subjektai kviečiami dalyvauti ir pasidalyti savo patirtimi su kolegomis. Taigi ši kategorija suteikia papildomą matmenį įvairiuose EESRK padaliniuose vykstančioms diskusijoms. Transporto kategorijai priklausantys nariai paprastai susitinka po kiekvieno Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) posėdžio, kad apžvelgtų padarytą pažangą ir aptartų visas skyriui pateiktas svarbias bylas. Be to, Transporto kategorija rengia tris neeilinius posėdžius per metus, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečioms temoms. Taip pat jos nariai kasdien informuojami apie ES transporto sektoriaus pokyčius. Nariai taip pat turi galimybę dalyvauti specialiuose pažintiniuose vizituose.