Buvusių narių asociacija

Pasibaigus kadencijai EESRK nariai gali prisijungti prie Buvusių EESRK narių asociacijos. Administracinę pagalbą asociacijai teikia kanceliarija. Savo metinį visuotinį susirinkimą asociacija rengia EESRK patalpose. Kiekvienais metais organizuojamas tiriamasis vizitas į ES Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę.

Pirmininkas Roger Briesch

Pirmininko pavaduotojas / iždininkas Valerio Salvatore

Pirmininko pavaduotojas Henriks Danusēvičs

Protokolas

Atsisiųsti „Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Buvusių narių asociacijos bendradarbiavimo susitarimą“ (EN / FR)

Darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti Buvusių narių asociacijos darbo tvarkos taisykles (EN / FR)

Registracija

Čia rasite Buvusių EESRK narių asociacijos registracijos formą (DE / EN / FR).

Downloads

Newsletter 2023
Newsletter 2022
Newsletter 2021
Newsletter 2020
Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members
Former Members Statutes
Application form for former members association