SANGLAUDOS, REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

This page is also available in

ES regioninė politika – tai investicijų politika, kuria siekiama mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus ES ir skatinti sanglaudą, ekonomikos augimą ir užimtumą. 2014–2020 m. pagal ją skirta 351,8 mlrd. EUR investicijų, kurios naudojamos įgyvendinti strategiją „Europa 2020“. Solidarumas yra pagrindinis Europos Sąjungos principas ir jis yra praktiškai taikomas įgyvendinant regioninę politiką, ypač atsiliekančiuose regionuose, kurie kenčia nuo rimtų demografinių problemų ar yra geografiniu požiūriu nepalankioje padėtyje, pavyzdžiui, salose, pasienio ir kalnuotuose srityse. Sanglaudos ir regioninė politika taip pat apima atokiausius regionus ir miestus.

EESRK ir regioninė bei miestų politika

EESRK remia ES regioninės politikos pastangas stiprinti solidarumą ir skatinti vystymąsi. Savo nuomonėse Komitetas visada pabrėžia aktyvų šios politikos vaidmenį stiprinant įvairių ES regionų sanglaudą. EESRK remia partnerystės principą ir padeda užtikrinti, kad jis būtų taikomas praktiškai. EESRK ne tik rengia nuomones – Komiteto nariai aktyviai dalyvauja diskusijose ir remia pilietinės visuomenės veiklą. Taip pat labai daug dėmesio skiriama siekiant stiprinti teritorinį bendradarbiavimą, kuris peržengia administracines ribas ir kuriuo atsižvelgiama į realius poreikius vietos lygmeniu (pavyzdžiui, makroregioninėse srityse ir funkcinėse miestų zonose). EESRK aktyviai remia ir ragina rengti Europos iniciatyvas, kuriomis skatinama miestų zonų plėtra ir integracija visoje Europos Sąjungoje.