SANGLAUDOS, REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

This page is also available in

ES regioninė politika yra pagrindinė ES investavimo politika. Ji skirta visiems Europos Sąjungos regionams ir miestams siekiant remti darbo vietų kūrimą, verslo konkurencingumą, ekonomikos augimą, darnų vystymąsi ir pagerinti piliečių gyvenimo kokybę.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir patenkinti įvairius vystymosi poreikius visuose ES regionuose, sanglaudos politikai 2014–2020 m. laikotarpiu skirta 351,8 mlrd. EUR – beveik trečdalis viso ES biudžeto. Solidarumas yra pagrindinis ES principas ir jis yra praktiškai taikomas įgyvendinant regioninę politiką, ypač atsiliekančiuose regionuose, kurie turi didelių demografinių trūkumų ar yra geografiniu požiūriu nepalankesnėje padėtyje, pavyzdžiui, salose, pasienio ir kalnų regionuose. Sanglaudos ir regioninė politika taip pat apima atokiausius regionus ir miestus.

EESRK ir regioninė bei miestų politika

EESRK remia ES regioninės politikos pastangas stiprinti solidarumą ir skatinti vystymąsi. Savo nuomonėse Komitetas visada pabrėžia aktyvų šios politikos vaidmenį stiprinant įvairių ES regionų sanglaudą. EESRK remia partnerystės principą ir padeda užtikrinti, kad jis būtų taikomas praktiškai. EESRK ne tik rengia nuomones – Komiteto nariai aktyviai dalyvauja diskusijose ir remia pilietinės visuomenės veiklą. Taip pat labai daug dėmesio skiriama siekiant stiprinti teritorinį bendradarbiavimą, kuris peržengia administracines ribas ir kuriuo atsižvelgiama į realius poreikius vietos lygmeniu (pavyzdžiui, makroregioninėse srityse ir funkcinėse miestų zonose). EESRK aktyviai remia ir ragina rengti Europos iniciatyvas, kuriomis skatinama miestų zonų plėtra ir integracija visoje Europos Sąjungoje.