Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC)

This page is also available in

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC) atlieka parengiamąjį EESRK darbą įvairiose srityse, apimančiose, be kita ko, užimtumą ir darbo sąlygas, švietimą ir mokymą, migraciją ir prieglobstį, pagrindines ir piliečių teisės, ir kitus socialinius klausimus, tokius kaip socialinė politika ir skurdas, lyčių lygybė, neįgaliųjų klausimai, romų įtrauktis, sveikata, teisingumas ir vidaus reikalai (įskaitant imigraciją).

Pagrindinė skyriaus veikla apima darbą migracijos ir prieglobsčio, Europos socialinių teisių ramsčio ir jį papildančių priemonių, taip pat būsimo darbo srityse. SOC skyrius taip pat teikia sekretoriato paslaugas Europos migracijos forumui, kurio veiklą EESRK organizuoja kartu su Europos Komisija.

Labiau specializuotas užduotis atlieka skyriaus nuolatiniai organai – Darbo rinkos observatorija (DRO), laikinoji tyrimo grupė dėl imigracijos ir integracijos (IMI), laikinoji tyrimo grupė dėl neįgaliųjų teisių (DIS) ir laikinoji tyrimo grupė dėl romų įtraukties (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020