Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC)

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC) atlieka parengiamąjį EESRK darbą įvairiose srityse, apimančiose, be kita ko, užimtumą ir darbo sąlygas, švietimą ir mokymą, migraciją, pagrindines ir piliečių teises, sveikatą, socialinę politiką ir socialines teises, lyčių lygybę, neįgaliųjų klausimus, romų įtrauktį, migraciją ir prieglobstį, teisingumą ir vidaus reikalus (taip pat imigraciją).

Pagrindinė skyriaus veikla apima darbą kovos su COVID-19 pandemija ir atsigavimo po jos, pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų, Europos socialinių teisių ramsčio ir jį papildančių priemonių, būsimo darbo ir migracijos bei prieglobsčio srityse. SOC skyrius taip pat teikia sekretoriato paslaugas Europos migracijos forumui, kurio veiklą EESRK organizuoja kartu su Europos Komisija.

Labiau specializuotas užduotis atlieka skyriaus nuolatiniai organai – Darbo rinkos observatorija (DRO), laikinoji tyrimų grupė dėl pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų (FRRL), teminė tyrimo grupė dėl imigracijos ir integracijos (IMI), teminė tyrimo grupė dėl neįgaliųjų teisių (DIS) ir teminė tyrimo grupė dėl romų įtraukties (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023