Energetika

Praeityje Europa daug energijos išgaudavo iš dažnai brangių ir taršių šaltinių, dažnai ji buvo importuojama iš trečiųjų šalių. Šis modelis tapo netvariu. Klimato kaita verčia visuomenę mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau Europos energetinis saugumas vis dar nėra užtikrintas.

Kokie EESRK tikslai energetikos politikos srityje?

  • Atvirai spręsti socialinius klausimus, susijusius su pokyčiais gamybos ir energijos šaltinių naudojimo srityse.
  • Sudaryti sąlygas pramonės įmonėms pasinaudoti technologinėmis ir ekonominėmis perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos galimybėmis ir kartu spręsti tokius joms rūpimus klausimus kaip išaugusios energijos sąnaudos, rinkos iškraipymai ir patikimas energijos tiekimas.
  • Ginti vartotojų, ypač pažeidžiamų grupių, kurioms gresia energijos nepriteklius, interesus atsižvelgiant į energijos prieigą, kainas ir pasirinkimą ir kartu įgalinant juos tapti aktyviais rinkos dalyviais.
  • Užtikrinti, kad piliečiai dalyvautų kuriant ES energetikos politiką.

Kaip Komitetas siekia šių tikslų?

EESRK, rengdamas savo nuomones, organizuodamas renginius ir Europos dialogą energetikos klausimais, aktyviai prisideda prie ES energetikos politikos, visų pirma Europos Komisijos „Energetikos sąjungos“.

  • Nuo energetikos sąjungos pradžios 2015 m. EESRK parengė nemažai nuomonių, skirtų svarbiausiems dokumentų rinkiniams kaip, pavyzdžiui, „Švari energija visiems europiečiams“.
  • EESRK remia Europos dialogą energetikos klausimais, kuriame dalyvauja ekspertai, suinteresuotieji subjektai ir politikos formuotojai iš visos Europos. Visų pirma tai apima metinį klausymą dėl energetikos sąjungos būklės ataskaitos, kurio metu Europos politikos formuotojams pateikiamos Europos piliečių ir organizuotos pilietinės visuomenės idėjos ir klausimai.
  • EESRK organizuoja viešuosius klausymus ir konferencijas ir aktyviai dalyvauja išorės renginiuose, pavyzdžiui, metiniame Energetikos infrastruktūros forume, Europos branduolinės energetikos forume ir Piliečių energetikos forume.