Pramonė ir pramonės permainos

This page is also available in

Europai reikia tvarios pramonės politikos, kuria siekiama skatinti teisingą perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Šiuo požiūriu labai svarbu užtikrinti inovacijas, investicijas ir mokymą. Kartu su naujomis koncepcijomis, pavyzdžiui, „Pramone 4.0“ ir dirbtiniu intelektu, atsiranda ir nauji iššūkiai bei galimybės, kuriuos reikia spręsti ir išnaudoti. EESRK – Europos pilietinės visuomenės atstovas – aktyviai dalyvauja šioje diskusijoje.

Su pramonės permainomis susijusių klausimų sprendimas yra vienas iš svarbiausių 21-ojo amžiaus uždavinių. Dabartinis ekonominis ir socialinis vystymasis vyksta visose veiklos srityse – jis dažnai siejamas su skaitmeninės revoliucijos, energetikos pertvarkos ir globalizacijos poveikiu. Siekiant įveikti Pramonės 4.0 iššūkius, tiek tradiciniai sektoriai, pavyzdžiui, sunkioji pramonė, tiek besiformuojantys ekologiškesnės ir žiniomis grindžiamos pramonės sektoriai turės suformuoti iniciatyvų požiūrį, iš anksto numatydami, valdydami pokyčius ir prie jų prisitaikydami, taikydami naujas tvarias technologijas, kurdami naujas darbo vietas ir perkvalifikuodami darbuotojus.