Išorės santykių skyrius (REX)

This page is also available in

Pagrindinė Išorės santykių skyriaus (REX) veikla – stebėti ES išorės veiklą plėtojant dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ES nepriklausančiose šalyse ir regionuose, su kuriais ES palaiko oficialius santykius, ypač šalyse kandidatėse ir kaimyninėse ES šalyse. Skyrius aktyviai stebi ES prekybos ir vystymosi politiką.

EESRK išorės santykiai daugiausia plėtojami pagal įgaliojimus, numatytus ES pasirašytuose tarptautiniuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis, arba pagal sprendimus, priimtus valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimuose. REX skyrius dirba su AKR valstybių grupe, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalimis, JAV, Kanada, Europos ir Viduržemio jūros regiono partneriais, Ukraina, Gruzija, Moldova, Turkija, Vakarų Balkanų šalimis, Rusija, Kinija, Japonija ir Korėja.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022