Darbo rinkos observatorija (DRO)

This page is also available in

Darbo rinkos observatorijos (DRO) tikslas – nustatyti ir išanalizuoti darbo rinkos tendencijas ir iššūkius, suteikiant pridėtinę vertę EESRK ir jo Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) darbui.

DRO veikia nuo 2007 m. Jos nariams priklauso pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai iš SOC skyriaus, kurių postais rotacijos tvarka kas dveji su puse metų keičiasi darbdavių, darbuotojų ir „Įvairovė Europa“ grupės. Sinergijai Komitete užtikrinti DRO sudaro visų EESRK skyrių nariai.

Visų ES šalių darbo rinkoje vyksta esminiai struktūros, mechanizmų ir pramoninių santykių pokyčiai. Šių pokyčių ašis – įvairūs reiškiniai, į kuriuos DRO atsižvelgia atlikdama analizę. Observatorija nagrinėja darbo rinkos iššūkius ir tendencijas, renka geriausios praktikos pavyzdžius ir rengia ataskaitas arba atlieka tyrimus aktualiais klausimais. Ji taip pat organizuoja viešus renginius ir vidaus susitikimus, skatinančius institucijų, socialinių ir profesinių suinteresuotųjų subjektų, pilietinės visuomenės organizacijų ir akademinės bendruomenės diskusijas.

Jos veikla apima įvairius svarbius klausimus, pavyzdžiui, jaunimo užimtumas, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracija į darbo rinką, ilgalaikių bedarbių įtrauktis į darbo rinką, profesinis rengimas ir mokymas, skaitmeninimo ir žaliosios ekonomikos poveikis užimtumui ir gebėjimams, taip pat sąžiningam darbuotojų judumui.

Downloads

LMO work programme 2020-2023

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office