Išorės santykių skyrius

Plėtra / ES kaimyninės šalys

EESRK atlieka labai svarbų vaidmenį užmezgant ES pilietinės visuomenės ir jos partnerių ryšius tiek šalyse kandidatėse, tiek ir kaimyninėse šalyse. Remiame aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą plėtros procese ir įgyvendinant Europos kaimynystės politiką rytinėse ES kaimyninėse šalyse ir pietiniame Viduržemio jūros regione.

Kartu su partneriais iš Šveicarijos, Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino užtikriname nuolatinę Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) veikimo stebėseną.

Mūsų išorės veiksmus Europoje ir Viduržemio jūros regione galima suskirstyti į keturias pagrindines sritis:

Kitos pasaulio šalys

ES santykiai su Lotynų Amerika, Azija ir AKR (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno) valstybėmis laikui bėgant sustiprėjo. Jie apima įvairias sritis, pavyzdžiui, politinį dialogą, prekybą, vystomąjį bendradarbiavimą ir mokslinius tyrimus.

Atstovaudami Europos Sąjungos organizuotai pilietinei visuomenei ir pasitelkę Išorės santykių skyrių (REX) aktyviai dalyvaujame puoselėjant ekonominius, politinius ir socialinius santykius su šiais trimis regionais.