Švietimas ir mokymas

Švietimas ir mokymas yra labai svarbūs Europos ateičiai. Todėl ES kaip pirmąjį svarbiausią Europos socialinių teisių ramsčio principą pasirinko „teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą“. Švietimas ir mokymas visų pirma svarbūs tam, kad būsimi Europos piliečiai suvoktų savo atsakomybę daugiakultūrinėje, įtraukioje visuomenėje ir būtų tinkamai pasirengę prisidėti prie konkurencingos Europos ekonomikos. Visuomenėje, kuri turi greitai reaguoti į naujus iššūkius, pavyzdžiui, išaugusį technologijų naudojimą, darantį poveikį visoms darbo vietoms ir sektoriams, mokymasis visą gyvenimą tapo naujuoju prioritetu, nes gali suteikti galimybę darbdaviams ir darbuotojams sėkmingai reaguoti į rinkos realijas, o bedarbiams – pagerinti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, kad vėl galėtų prisijungti prie darbo jėgos; jis ypač naudingas pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenims, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus ir menką kvalifikaciją turintiems asmenims.

Už nacionalines švietimo ir mokymo sistemas atsako valstybės narės, o ES suteikti įgaliojimai imtis veiksmų, kurie remia, koordinuoja ar papildo jas tokiomis iniciatyvomis kaip Erasmus+, kuria remiamas platus projektų spektras, ir Nauja įgūdžių darbotvarkė, kuri padeda žmonėms rasti kokybišką darbą ir padidinti galimybes gyvenime.

Susijusiose nuomonėse ir informaciniuose pranešimuose EESRK gina žmonių teisę į kokybišką švietimą, pameistrystę ir mokomąją praktiką ir vienodas galimybes įtraukioje darbo rinkoje.