Ūkininkų kategorija

Ūkininkų kategorija šiuo metu vienija narius, priklausančius Pilietinės visuomenės organizacijų grupei ir Darbdavių grupei. Jos nariai atstovauja žemės ūkio, žemės ūkio maisto produktų ir miškininkystės sektoriams.

Šios kategorijos pagrindinis tikslas – dalyvauti plačiose ir atvirose diskusijose dėl ES pirminių ūkio sektorių padėties ir juose vykdomos politikos. Daugelis šiai kategorijai priklausančių narių atstovauja ūkininkų ir miško savininkų organizacijoms. Jie siekia pateikti naujausią informaciją apie savo specializuotus sektorius jų šalyse ir ja pasidalyti, taip pat išryškinti ir išnagrinėti skirtingas jų sąlygas.

Kategorijos nariai taip pat siekia nustatyti pozicijas dėl pagrindinių ES žemės ūkio ir kaimo politikos tikslų, ypač atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos reformas. Kategorijos nariai teikia didelę svarbą sektoriaus organizacijų bendradarbiavimui Komiteto viduje sykiu siekdami sustiprinti Komiteto grupių bendradarbiavimą, tačiau taip pat mano, kad svarbu stiprinti koordinavimą su ES lygmens organizacijomis ir kitomis ES institucijomis.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Pilietinės visuomenės organizacijų grupė.