Ūkininkų kategorija

This page is also available in

Ūkininkų kategorijai šiuo metu priklauso grupės „Įvairovė Europa“ ir Darbdavių grupės nariai. Tai žemės ūkio, žemės ūkio maisto produktų ir miškininkystės sektorių atstovai.

Pagrindinis šios kategorijos tikslas – dalyvauti plataus masto ir atvirose diskusijose dėl Europos Sąjungos pirminio sektoriaus padėties ir jame vykdomos politikos. Daug šiai kategorijai priklausančių narių atstovauja ūkininkų ir miško savininkų organizacijoms. Jie siekia pateikti naujausios informacijos apie šiuos specializuotus sektorius savo šalyse ir ja pasidalyti, taip pat išryškinti ir išnagrinėti skirtingas jų sąlygas.

Kategorijos nariai taip pat siekia nustatyti savo pozicijas dėl pagrindinių ES žemės ūkio ir kaimo politikos tikslų, ypač atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos reformas. Kategorijos nariai teikia didelę svarbą sektoriaus organizacijų bendradarbiavimui Komiteto viduje, kartu siekdami sustiprinti Komiteto grupių bendradarbiavimą, tačiau jie taip pat mano, kad svarbu stiprinti koordinavimą su ES lygmens organizacijomis ir kitomis Europos institucijomis.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia grupė „Įvairovė Europa“.