Mūsų darbas

This page is also available in

Per metus EESRK parengia apie 160–190 nuomonių ir informacinių pranešimų. 70 proc. rengiami gavus ES Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento prašymą parengti nuomonę. 21 proc. iš jų yra nuomonės savo iniciatyva ir informaciniai pranešimai, o 9 proc. – tiriamosios nuomonės, paprastai rengiamos ES tarybai pirmininkaujančios šalies prašymu.

Komitetas taip pat organizuoja keletą metinių iniciatyvų ir renginių, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pilietinei visuomenei ir piliečių dalyvavimui, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės premija, pilietinės visuomenės dienų renginys, jaunimo plenarinė sesija „Tavo Europa, tavo balsas!“ ir Europos piliečių iniciatyvos diena.

Nuomonės ir informaciniai pranešimai

Dokumentai

Leidiniai ir kita veikla

Pilietinės visuomenės ir piliečių dalyvavimas