Ryšių palaikymo grupė

This page is also available in

Ryšių palaikymo grupė buvo įsteigta 2004 m. siekiant suteikti pagrindą EESRK politiniam dialogui ir bendradarbiavimui horizontaliaisiais bendro intereso klausimais su Europos organizacijomis bei tinklais, su kuriais grupė palaiko ryšius, taip pat su kitomis ES institucijomis.

Grupė tiesia unikalų tiltą tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir Europos institucijų, sudarydama sąlygas pilietiniam dialogui ir skatindama dalyvaujamąją demokratiją. Tai komunikacijos kanalas, kuriuo naudodamasi pilietinė visuomenė gali diskutuoti ir daryti įtaką ES darbotvarkei ir sprendimų priėmimo procesams (kaip numatyta ES sutarties 11 straipsnyje).

Ryšių palaikymo grupė dalyvauja rengiant bendras iniciatyvas ir renginius, taip pat klausymus, konferencijas ir praktinius seminarus, skirtus bendro intereso klausimams. Jos pagrindinis metinis renginys – Pilietinės visuomenės dienos, kurios rengiamos kartu su EESRK.

Downloads

EESC Liaison Group - Promoting civil dialogue and participatory democracy