Santykiai su Europos Sąjungos nacionalinėmis ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis

EESRK vadovauja nacionalinių ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų (ESRT) tinklui, kurio misija ir užduotys sutampa su Komiteto: abu jie padeda stiprinti piliečių ir valdžios institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos, kurios užtikrina ekonominių ir socialinių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą viešajame sprendimų priėmimo procese, veikia daugumoje iš 27 ES valstybių narių.

Neformalūs kasmetiniai ES ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų ir EESRK pirmininkų ir generalinių sekretorių susitikimai tapo šio ilgalaikio ir struktūruoto bendradarbiavimo atrama. Susitikimų tikslas – keistis nuomonėmis apie atitinkamų institucijų sudėtį, veikimą ir vykdomą darbą ir pasisemti geriausios patirties, taip pat aptarti aktualius Europai klausimus ir dalykus, kurie rūpi visoms ekonomikos ir socialinių reikalų taryboms.

Atsižvelgiant į vykstančią Europos integraciją, technologinę transformaciją ir vis spartėjančią globalizaciją, dar labiau išaugo konkretaus bendradarbiavimo poreikis Europai aktualiausiais klausimais. Šiandien kasmetinis pirmininkų ir generalinių sekretorių susitikimas, kaip įprasta, baigsis bendra ES institucijų pirmininkams skirta deklaracija, į kurią bus įtrauktos konkrečios rekomendacijos ir pasiūlymai dėl ES politikos.

Praktiniu požiūriu bendradarbiavimas vyksta EESRK Europos semestro grupėje, reguliariai rengiamose bendrose konferencijose ir seminaruose aktualiais klausimais ir per bendrą CESlink portalą.

Nors nacionalinių ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų organizacinė struktūra, sudėtis ir darbo metodai labai skiriasi, jų bendradarbiavimas su EESRK yra labai veiksmingas būdas siekiant su „Briuselio darbotvarke“ supažindinti piliečius ir labiau įtraukti pilietinę visuomenę į ES sprendimų priėmimo procesus.

EESRK Išorės santykių skyrius (REX) stebi santykius ir dialogą su ES nepriklausančiose šalyse veikiančiomis ESRT. REX skyrius dirba su AKR valstybių grupe, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalimis, JAV, Kanada, Europos ir Viduržemio jūros regiono partneriais, Ukraina, Gruzija, Moldova, Turkija, Vakarų Balkanų šalimis, Rusija, Kinija, Japonija ir Korėja. Kasmetiniuose Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja įvairios ekonominių ir socialinių tarybos bei panašios institucijos, darbdavių, profesinių sąjungų, kitų ekonominių ir socialinių interesų grupių ir NVO iš šalių, priklausančių Viduržemio jūros sąjungai, atstovai.