Klimato politikos veiksmai

Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos sudarymas – tai ženklas, kad pasaulyje prasideda nauja visuotinio bendradarbiavimo era siekiant švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C. Remdamas Paryžiaus susitarimą EESRK vykdo labai aktyvią veiklą klimato klausimais ir organizuoja susitikimus, kuriuose skatinamas aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas. EESRK rengia nuomones, kuriose nagrinėjami įvairūs klausimai, kaip antai su klimatu susijęs teisingumas, teisingas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir klimato veiksmų daugiapakopio ir daugiašalio valdymo poreikis. EESRK dalyvauja metinėse JTBKKK šalių konferencijose ir klimato klausimams skirtuose aukščiausiojo lygio pilietinės visuomenės susitikimuose, kurie suburia nevalstybinius veikėjus.