Vartotojai

Šiandien bendrosios rinkos sąlygomis ES vartotojams ir verslo įmonėms yra daug paprasčiau pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas kitose šalyse internetu ir kitomis priemonėmis. Tačiau tam reikalingas pasitikėjimas rinkoje, tiksliniai teisės aktai ir veiksmingas tų teisės aktų vykdymo užtikrinimas. 

EESRK siekia užtikrinti, kad vartotojai turėtų jiems reikalingas teises ir apsaugą. Mes taip pat stengiamės nustatyti nesąžiningos ir neteisėtos prekybos praktiką ir kovoti su ja. Be to, mes skatiname tvaraus vartojimo ir gamybos būdus.

Mūsų kasmet nuo 1999 m. organizuojamas renginys – Europos vartotojų diena – yra ta susitikimų vieta, kur vartotojai susirenka siekdami daryti įtaką ES lygmens diskusijoms.