Pilietinės visuomenės premija

Skiriama už išskirtines pilietinės visuomenės iniciatyvas

Šios 2006 m. pradėtos teikti EESRK pilietinės visuomenės premijos tikslas – įvertinti ir paskatinti pilietinės visuomenės organizacijas ir (arba) pavienius asmenis, kurie savo apčiuopiamais laimėjimais ir iniciatyvomis visais – Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos – lygmenimis svariai prisidėjo prie Europos tapatybės ir integracijos propagavimo.

Tokios iniciatyvos ir laimėjimai turi būti kūrybiški bei novatoriški ir daryti ilgalaikį teigiamą poveikį tam, kaip visuomenė suvokia Europą ir integracijos procesą.

Kiekvienais metais teikiamos premijos temą parenka EESRK pirmininkas.

Šiuo apdovanojimu Komitetas pirmiausia siekia ugdyti supratimą, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir asmenys gali labai prisidėti formuojant Europos identitetą ir pilietiškumą, įkūnijančius bendras vertybes, kuriomis grindžiama Europos integracija.

Daugiau informacijos apie EESRK pilietinės visuomenės premiją rasite: Pilietinės visuomenės premija.