Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija

Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija šiuo metu vienija narius, kurie visi priklauso Pilietinės visuomenės organizacijų grupei (III grupei), ir dauguma jų atstovauja vartotojų ir aplinkos apsaugos organizacijoms arba yra šių sričių ekspertai. Dauguma jų taip pat yra INT, TEN, SOC ir ECO skyrių nariai.

Pagrindinis kategorijos tikslas – aptarti Europos Komisijos siūlomus dokumentus ir užtikrinti, kad visoje EESRK veikloje būtų atsižvelgiama į vartotojų teises ir aplinkos apsaugą. Ši kategorija – tai forumas, kuriame dalyviai gali aptarti savo atstovaujamų šalių įgyvendinamą politiką.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Pilietinės visuomenės organizacijų grupė.