You are here

Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija

Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija šiuo metu vienija narius, kurie priklauso Įvairių interesų grupei (III grupė), ir dauguma jų atstovauja vartotojų ir aplinkos apsaugos organizacijoms arba yra šių sričių ekspertai.

Pagrindinis kategorijos tikslas – aptarti Europos Komisijos siūlomus dokumentus ir užtikrinti, kad visoje EESRK veikloje būtų atsižvelgiama į vartotojų teises ir aplinkos apsaugą. Tai yra forumas, kurio dalyviai aptaria jų šalyse įgyvendinamą politiką.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Įvairių interesų grupė. Kategorija užmezgė ypač glaudų bendradarbiavimą su Ūkininkų kategorija.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules