Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija

This page is also available in

Vartotojų ir aplinkos apsaugos kategorija šiuo metu vienija narius, kurie priklauso grupei „Įvairovė Europa“ (III grupė), ir dauguma jų atstovauja vartotojų ir aplinkos apsaugos organizacijoms arba yra šių sričių ekspertai.

Pagrindinis kategorijos tikslas – aptarti Europos Komisijos siūlomus dokumentus ir užtikrinti, kad visoje EESRK veikloje būtų atsižvelgiama į vartotojų teises ir aplinkos apsaugą. Tai yra forumas, kurio dalyviai aptaria jų šalyse įgyvendinamą politiką.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia grupė „Įvairovė Europa“. 

Downloads

Article 54 Internal Rules