Tvaraus vystymosi observatorija

This page is also available in

Jos pagrindinė užduotis – skatinti tvarumą ES integruotai ir subalansuotai didinant ekonominį klestėjimą, socialinę įtrauktį ir atsakomybę už aplinkos apsaugą. Observatorija taip pat yra įsipareigojusi skatinti aktyvų piliečių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą pereinant prie tvaresnės Europos. Tai yra vienintelė Europos institucijų įstaiga, kurios vienintelė paskirtis – skatinti tvarią visų sektorių politiką.

Jos nariai atstovauja įvairioms interesų grupėms, turi patirties visose mūsų veiklos srityse ir plačiu mastu bendrauja su pilietinės visuomenės organizacijomis Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Tvaraus vystymosi observatorija sudaro palankias sąlygas užmegzti pilietinės visuomenės ir ES institucijų dialogą ir partnerystę tvaraus vystymosi srityje – ji rengia viešuosius klausymus, konferencijas, steigia platformas, skirtas keistis gerąja patirtimi, taip pat organizuoja seminarus, atlieka poveikio tyrimus ir prisideda rengiant Komiteto nuomones. Tvaraus vystymosi observatorija ypatinga tuo, kad ji suburia įvairių interesų ir patirčių turinčius žmones ir organizacijas, kurie kitomis aplinkybėmis greičiausiai nesusitiktų, siekiant užmegzti ryšius ir ieškoti naujų būdų, kaip spręsti tvaraus vystymosi klausimus. Dirbame kartu su panašiomis nacionaliniu lygiu veikiančiomis įstaigomis, pavyzdžiui, darnaus vystymosi tarybomis, taip pat su socialiniais partneriais ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis Europoje ir už jos ribų. 

Downloads

SDO - Work Programme 2020-2023