Darbotvarkė

This page is also available in

Per metus EESRK surengia devynias plenarines sesijas. Plenarinė asamblėja paprasta balsų dauguma priima nuomones, kurias parengė tyrimo grupės ir dėl kurių balsuota specializuotuose skyriuose ir CCMI. Be to, Komitetas organizuoja daug viešųjų klausymų ir konferencijų, taip pat su šiuo darbu susijusių aukšto lygio diskusijų.

Atsižvelgdamas į Europos politinę darbotvarkę EESRK taip pat organizuoja kultūros renginius, pavyzdžiui, skirtus pirmininkavimui ES Tarybai, Europos ir tarptautinių metų renginius ir EESRK svarbiausiomis temomis.

Mūsų renginiai