Darbuotojų grupė (II grupė)

This page is also available in

Darbuotojų grupę (II grupė) sudaro nacionalinių profesinių sąjungų, konfederacijų ir sektorių federacijų atstovai. Jos nariai atstovauja daugiau nei 80 profesinių sąjungų organizacijų, kurių dauguma priklauso Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC) arba savo sektorių federacijoms.

Nors Europos socialinis modelis yra pavyzdys daugeliui pasaulio valstybių, bet vis dar pernelyg daug žmonių grumiasi su sunkumais arba yra atskirti nuo visuomenės dėl skurdo, diskriminacijos, menko išsilavinimo ar kitų kliūčių.

Pagrindiniais II grupės prioritetais visada buvo visiškas užimtumas, Europos dirbančiųjų gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimas ir visų ES piliečių, taip pat ir kitų pasaulio regionų dirbančiųjų ir jų šeimų gerovė.

Ji tvirtai pritaria Europos Sąjungos – gerovės, laisvės ir demokratijos, savitarpio pagalbos, solidarumo ir socialinės sanglaudos erdvės – plėtrai ir stiprinimui ir siekia užtikrinti, kad dirbantieji galėtų iš tiesų turėti įtakos formuojant Europos politiką.

DARBUOTOJŲ GRUPĖS PRIORITETAI