Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra būtini norint didinti konkurencingumą, skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir spręsti socialinius uždavinius. Pripažindamas tai, EESRK stebi, kaip įgyvendinama programa „Horizontas 2020“ – ES plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Mes taip pat aktyviai dalyvaujame diskusijose dėl atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų koncepcijos, kurios tikslas – integruoti suinteresuotuosius subjektus į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros procesą, kad kartu galėtume rasti tvarius ir įtraukius šiandien mums iškylančių socialinių uždavinių sprendimus.