Laisvųjų profesijų kategorija

This page is also available in

2017 m. rugsėjo mėn. EESRK oficialiai įsteigė Laisvųjų profesijų kategoriją, kuriai priklauso profesinėms organizacijoms atstovaujantys arba tam tikros profesijos atstovais esantys EESRK nariai. Šios kategorijos veiklos pradžia – 2018 m. sausio 1 d. Kategorijai priklauso nariai iš šešių valstybių narių, esančių šiaurinėje, pietinėje, rytinėje ir vakarinėje Europos Sąjungos dalyse. Kategorijai priklausantys nariai rinksis tris kartus per metus ir aptars naujausią politinę ir teisėkūros raidą Europos lygmeniu, darančią poveikį profesinei veiklai. Anksčiau šią veiklą vykdė nariai, priklausantys kategorijai, kurią taip pat sudarė MVĮ ir amatų sektoriams atstovaujantys nariai. Sprendimas sukurti atskirą Laisvųjų profesijų kategoriją rodo naują įsipareigojimą siekti pagrindinio kategorijos tikslo – užtikrinti, kad šios profesijos turėtų bendrą pagrindą ir artimiausiais metais atskleistų savo potencialą Europos Sąjungoje. Todėl neeilinį grupės „Įvairovė Europa“ posėdį Romoje pavadinimu „Laisvosios profesijos – Europos vystymosi svertas. Europos specialistų manifestas“ galima laikyti šios kategorijos būsimos veiklos kertiniu akmeniu ir indėliu kuriant naują platformų darbo metodą, leidžiantį Europos suinteresuotiesiems subjektams prisidėti prie proceso.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society