Transportas

Dinamiška ir plataus užmojo politika

Transporto sektorius Europai yra gyvybiškai svarbus. Transportas yra viena svarbiausių ES veiksmų sričių ir daro didelį poveikį socialinei gerovei ir aplinkos būklei miestuose ir kaimo vietovėse. Nemažai kasmet Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) parengtų nuomonių yra susijusios su transportu.

Akivaizdu, jog pažanga transporto sektoriuje reiškia geresnės ir žalesnės infrastruktūros kūrimą, o tai paskatins ekonomikos augimą ir sustiprins prekybą. Tačiau kartu tai reiškia, kad reikia mažinti išmetamą CO2 kiekį ir energijos suvartojimą ir spręsti problemas, kurias kelia transporto spūstys ir nepakankamas prieinamumas, dėl kurio pavieniai asmenys, ypač vyresnio amžiaus ar neįgalūs, gali likti izoliuoti. Be to, transporto sektorius, kuris yra socialiniu požiūriu teisingo perėjimo prie švarios energijos ir skaitmeninimo dalis, turėtų išlikti pažangus ir konkurencingas. EESRK nagrinėja ir vertina ES transporto politiką atsižvelgdamas į visų Europos pilietinės visuomenės grupių poreikius ir interesus.

Pilietinės visuomenės veikėjų dalyvavimas

Pripažįstama, kad norint įgyvendinti ES siekius transporto srityje reikia aktyvesnio ir įtraukesnio pilietinės visuomenės dalyvavimo tiek formuojant politiką, tiek ir ją įgyvendinant. TEN skyrius įsteigė teminę tyrimo grupę, padedančią skatinti aukšto lygio pilietinės visuomenės dalyvavimą su transportu susijusių sprendimų priėmimo procesuose.