Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų ad hoc grupė

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų ad hoc grupė yra horizontalus EESRK organas, kuriam pavesta sudaryti Europos pilietinės visuomenės organizacijoms galimybes susitikti ir pasidalyti pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymosi valstybėse narėse vertinimais.

Savo veikloje ši grupė daugiausia dėmesio skiria esminiams pagrindinių teisių ir teisinės valstybės klausimams, kurie yra itin svarbūs pilietinei visuomenei. Nors tai daroma lankantis visose ES valstybėse narėse ir palaikant ryšius su jų pilietine visuomene, siekiama atkreipti dėmesį į tendencijas Europoje ir sudaryti sąlygas konstruktyviam visų suinteresuotųjų subjektų dialogui.

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė siekia skatinti pagarbą Europos vertybėms, išvardytoms ES sutarties 2 straipsnyje, Pagrindinių teisių chartijoje, taip pat Europos Tarybos Venecijos komisijos kontroliniame sąraše dėl teisinės valstybės. Grupės tikslas – nagrinėti visas teises: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines, nes jos yra neatsiejamos, ir, atsižvelgiant į EESRK įgaliojimus, ypatingą dėmesį skirti toms teisėms, kurios yra aktualiausios pilietinei visuomenei, įskaitant socialinius partnerius: asociacijų laisvė, susirinkimų laisvė, žodžio laisvė (įskaitant žiniasklaidos laisvę), teisė į nediskriminavimą ir bendresnė teisinės valstybės padėtis.

Grupė buvo įsteigta 2018 m. sausio mėn.

Naujausią informaciją apie Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupės darbo programą rasite toliau pateikiamame dokumente. (Word formato dokumentas)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology