Visuotinės svarbos paslaugos

Visuotinės svarbos paslaugos (VSP) yra Europos socialinio modelio ir socialinės rinkos ekonomikos ramstis.

Jos apima tokias sritis kaip būstas, vandens ir energijos tiekimas, atliekų ir nuotekų šalinimas, viešasis transportas, sveikata, socialinės paslaugos, jaunimas ir šeima, kultūra ir komunikacija visuomenėje, įskaitant radiją, internetą ir telefono ryšį.

VSP prisideda prie oraus žmonių gyvenimo ir užtikrina, kad kiekvienas turėtų teisę gauti būtiniausias prekes ir paslaugas. Jos užtikrina teisingumą, socialinę sanglaudą ir socialinę integraciją ir prisideda prie vienodo požiūrio į visus ES piliečius užtikrinimo.

Jos yra esminis ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir darnaus vystymosi skatinimo veiksnys.

VSP taip pat apsaugo nuo sunkiausių socialinių ir regioninių padarinių, nes yra grindžiamos siekiu užtikrinti visuotinę galimybę naudotis būtiniausiomis prekėmis ir paslaugomis ir pagrindinėmis teisėmis.

EESRK įsteigė Teminę tyrimo grupę dėl visuotinės svarbos paslaugų, kurios užduotis – įvertinti problemas ir remti Europos organizuotos pilietinės visuomenės požiūrį VSP srityje.

Bendras tikslas – padėti užtikrinti, kad Europos piliečiai už prieinamą kainą galėtų naudotis aukštos kokybės visuotinės svarbos paslaugomis.