You are here

Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT)

Bíonn an Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT) ag plé le réimse mór beartas a bhaineann le tionsclaíocht, iomaíocht, seirbhísí, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus fiontair an gheilleagair shóisialta. Agus a cuid tuairimí á n‑ullmhú aici, díríonn an Rannóg ar théamaí amhail taighde agus nuálaíocht, cosaint tomhaltóirí, samhlacha eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn – cuir i gcás an geilleagar comhoibríoch – nó beartais a bhaineann leis an margadh aonair go ginearálta.

D'fhonn dul i gcomhairle leis an raon is leithne is féidir d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta, déanann an rannóg éisteachtaí poiblí a reáchtáil maidir le saincheisteanna atá thar a bheith tábhachtach don mhargadh aonair. Ar an gcaoi sin, gach bliain ó bhí 1999 ann, eagraíonn an Rannóg Lá Eorpach na dTomhaltóirí, ceann d'imeachtaí suaitheanta Choiste Eorpach na Réigiún.

Faireachlann an Mhargaidh Aonair (FMA) ag an rannóg, a bhfuil sé de chúram uirthi monatóireacht a dhéanamh ar fhorás an mhargaidh aonair, agus réitigh a mholadh chun deireadh a chur leis na bacainní ar dhul chun cinn an mhargaidh sin nó chun feabhas a chur ar a fheidhmiú. Is é an Grúpa Staidéir Sealadach um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta, atá faoi shainchúram na Rannóige freisin, a chomhordaíonn seasamh an Choiste maidir leis an earnáil eacnamaíoch seo atá ag éirí níos tábhachtaí de réir a chéile.