Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT)

This page is also available in

Bíonn an Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT) ag plé le réimse mór beartas a bhaineann le tionsclaíocht, iomaíocht, seirbhísí, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus fiontair an gheilleagair shóisialta. Agus a cuid tuairimí á n‑ullmhú aici, díríonn an Rannóg ar théamaí amhail taighde agus nuálaíocht, cosaint tomhaltóirí, samhlacha eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn – cuir i gcás an geilleagar comhoibríoch – nó beartais a bhaineann leis an margadh aonair go ginearálta.

D'fhonn dul i gcomhairle leis an raon is leithne is féidir d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta, déanann an rannóg éisteachtaí poiblí a reáchtáil maidir le saincheisteanna atá thar a bheith tábhachtach don mhargadh aonair. Ar an gcaoi sin, gach bliain ó bhí 1999 ann, eagraíonn an Rannóg Lá Eorpach na dTomhaltóirí, ceann d'imeachtaí suaitheanta Choiste Eorpach na Réigiún.

Faireachlann an Mhargaidh Aonair (FMA) ag an rannóg, a bhfuil sé de chúram uirthi monatóireacht a dhéanamh ar fhorás an mhargaidh aonair, agus réitigh a mholadh chun deireadh a chur leis na bacainní ar dhul chun cinn an mhargaidh sin nó chun feabhas a chur ar a fheidhmiú. Is é an Grúpa Staidéir Sealadach um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta, atá faoi shainchúram na Rannóige freisin, a chomhordaíonn seasamh an Choiste maidir leis an earnáil eacnamaíoch seo atá ag éirí níos tábhachtaí de réir a chéile.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence