Clár oibre

This page is also available in

Reáchtálann CESE naoi seisiún iomlánacha in aghaidh na bliana. Trí thromlach simplí glacann an seisiún iomlánach na tuairimí atá tarraingthe suas ag na grúpaí staidéir agus a bhfuil vótáil déanta ag na rannóga/CCMI (an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha) orthu. Eagraíonn sé a lán comhdhálacha, éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí ardleibhéil a bhaineann lena chuid oibre freisin.

Sa bhreis air sin, reáchtálann CESE imeachtaí cultúrtha i gcomhréir leis an gclár oibre polaitiúil Eorpach amhail Uachtaránachtaí an Aontais Eorpaigh, blianta Eorpacha agus Idirnáisiúnta agus príomhthéamaí CESE.

Na himeachtaí seo againne