Catagóir an Gheilleagair Shóisialta

This page is also available in

Tá catagóir an Gheilleagair Shóisialta comhdhéanta de chomhaltaí ón nGrúpa Éagsúlacht Eoraip agus ó Ghrúpa na bhFostóirí, a dhéanann ionadaíocht ar chomharchumainn, comhlachais fhrithpháirteacha, fondúireachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha sóisialta (ENRanna).

Cumhdaíonn earnáil an gheilleagair shóisialta raon coincheap a úsáidtear sna Ballstáit éagsúla, amhail "geilleagar na dlúthpháirtíochta" agus an "tríú hearnáil". Bíonn fiontair uile an gheilleagair shóisialta bunaithe ar luachanna coiteanna amhail an dlúthpháirtíocht, comhtháthú sóisialta, príomhacht an duine aonair ar chaipiteal, freagracht shóisialta, bainistíocht dhaonlathach agus anuas air sin an chaoi nach é an brabús atá á dtiomáint ach a ndéantar na brabúis uile a athinfheistiú sa chuideachta agus sa tsochaí.

Ar an gcaoi sin, is éard atá sa gheilleagar sóisialta ná bealach eile chun dul i mbun gnó, a nascann ar bhonn leanúnach an leas coiteann, feidhmíocht eacnamaíoch, ceisteanna sóisialta agus oibríocht dhaonlathach, agus arb ionann é, ina dhiaidh sin is uile, agus deich faoin gcéad de ghnó uile na hEorpa, ina bhfuil dhá mhilliún gnóthas agus sé faoin gcéad d'fhostaíocht an Aontais Eorpaigh. Ar an ábhar sin, is príomheilimint den tsamhail shocheacnamaíoch Eorpach é an geilleagar sóisialta.

Is é an Grúpa Éagsúlacht Eoraip a chuireann rúnaíocht na catagóire ar fáil.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration