Rannóg um Chaidreamh Seachtrach (REX)

This page is also available in

Áirítear ar phríomhghníomhaíochtaí na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach (REX) monatóireacht ar ghníomhaíochtaí seachtracha an Aontais Eorpaigh trí idirphlé a dhéanamh le heagraíochtaí na sochaí sibhialta i dtíortha lasmuigh den Aontas agus i réigiúin a bhfuil caidreamh foirmiúil ag an Aontas leo, go háirithe sna tíortha is iarrthóirí agus i dtíortha i gcomharsanacht an Aontais. Cloíonn an Rannóg le beartais trádála agus forbartha an Aontais ar bhonn gníomhach.

I dtaca le caidreamh seachtrach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, is mar fhreagairt ar shainorduithe a fhaightear trí chomhaontuithe idirnáisiúnta atá sínithe ag an Aontas le tríú tíortha, nó trí chinntí a rinneadh ag cruinnithe mullaigh na gCeannairí Stáit a chothaítear é go príomha. Oibríonn Rannóg REX i gcomhar le tíortha ACC (Stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin), tíortha i Meiriceá Laidineach agus i Muir Chairib, na Stáit Aontaithe, Ceanada, comhpháirtithe Eora‑Mheánmhara, an Úcráin, an tSeoirsia, an Mholdóiv, an Tuirc, na Balcáin Thiar, an Rúis, an tSín, an tSeapáin agus an Chóiré.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2013-2015 term

Work programme of the External Relations Section for the October 2015 - April 2018 term of office