An obair a dhéanaimid

Eisíonn CESE idir 160 agus 190 tuairim agus tuarascáil faisnéise in aghaidh na bliana. Is tarchuir ón gComhairle, ón gCoimisiún Eorpach agus ó Pharlaimint na hEorpa 70 % díobh sin. Is tuairimí féintionscnaimh agus tuarascálacha faisnéise 21 % díobh, agus is tústuairimí 9 % díobh ar gnách don Bhallstát ag a bhfuil Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh iad a iarraidh.

Reáchtálann sé roinnt tionscnamh agus imeachtaí bliantúla freisin a dhíríonn ar an tsochaí shibhialta agus rannpháirtíocht na saoránach amhail Duais na Sochaí Sibhialta, Laethanta na Sochaí Sibhialta, seisiún iomlánach don Óige, ‘Leatsa an Eoraip, Abair Leat!’ agus Lá an Tionscnaimh ó na Saoránaigh.

Tuairimí agus Tuarascálacha Faisnéise

Doiciméid

Foilseacháin agus saothar eile

An tsochaí shibhialta agus rannpháirtíocht na saoránach