Grúpa na bhFostóirí (Grúpa 1)

This page is also available in

Tugann Grúpa na bhFostóirí (Grúpa I) le chéile fiontraithe agus ionadaithe ó chomhlachais fiontraithe atá ag obair sa in earnálacha na tionsclaíochta, na tráchtála, na seirbhísí agus na talmhaíochta i mBallstáit an Aontais. Tá ár gcomhaltaí gníomhach i saol an ghnó agus tá siad ar an eolas faoin saol mar atá. Tá siad tiomanta i ndáiríre do leas a bhaint as an taithí a fuarthas chun an fiontar Eorpach a chur chun cinn.

Cuirimid lánpháirtiú na hEorpa chun cinn trí thacú le forbairt ár ngnólachtaí, a bhfuil ról lárnach acu i bhforbairt sochaí rathúla agus i gcruthú post.

Ar na saolta eacnamaíocha dúshlánacha seo, is é CESE an t-aon institiúid Eorpach amháin a thugann le chéile fiontraithe agus daoine atá lánpháirteach i saol eacnamaíoch agus sóisialta a dtíre dúchais. Tugaimid guth do lucht gnó ar an leibhéal Eorpach.

Bímid ag obair i ndlúthchomhar le cúig phríomheagraíocht ghnó na hEorpa – BusinessEurope, CEEP (Lárionad Eorpach na bhFostóirí agus na bhFiontar a sholáthraíonn Seirbhísí Poiblí).

EUROCHAMBRES, EuroCommerce agus UEAPME (an Comhlachas Eorpach um Ghnóthais Cheardaíochta agus um Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide). Ar ndóigh, tá roinnt mhaith dár gcomhaltaí féin ina mbaill de na heagraíochtaí sin.