Catagóir Tomhaltóirí agus Comhshaoil

This page is also available in

Faoi láthair tá an Chatagóir Tomhaltóirí agus Comhshaoil comhdhéanta de chomhaltaí ón nGrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ (Grúpa III), agus is ionadaithe ar eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhshaoil a bhformhór nó is saineolaithe ar na réimsí sin iad Is comhaltaí de rannóga INT, TEN, SOC agus ECO a bhformhór freisin.

Is é príomhaidhm na catagóire ná plé a dhéanamh ar dhoiciméid a mholann an Coimisiún Eorpach agus a chinntiú go gcuirtear cearta tomhaltóirí agus cosaint an chomhshaoil san áireamh in obair uile CESE.  Is fóram í an chatagóir inar féidir le rannpháirtithe na beartais a chuirtear chun feidhme ina dtíortha féin a phlé.

Is é an Grúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ a chuireann rúnaíocht na catagóire ar fáil.

Downloads

Article 54 Internal Rules