Leas-Uachtarán CESE i gceannas ar chúrsaí cumarsáide

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
EESC Vice-President in charge of Communication Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Aurel Laurenţiu Plosceanu ina chomhalta de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) agus de Ghrúpa na bhFostóirí ó 2007 i leith. I rith an ama sin, bhí baint ag an Uasal Plosceanu le gníomhaíochtaí i ngach uile réimse den obair a dhéanann CESE. Sular ceapadh ina Leas-Uachtarán Cumarsáide é, bhí sé ina Uachtarán ar an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC) in CESE, bhí sé ina Chathaoirleach ar an Aontas Eorpach ar Chomhchoiste Comhairleach AE-na Seirbia (2020-2023), agus bhí sé ina Uachtarán ar an gCoiste Iniúchóireachta ó 2015 go 2017.

Ina thír dhúchais sa Rómáin, tá an tUasal Plosceanu ina Leas-Uachtarán ar UGIR (Aontas Ginearálta Tionsclaíochta na Rómáine) ó 2016 i leith, agus tá sé ina Uachtarán ar ARACO (Cumann na Rómáine um Chonraitheoirí Foirgníochta), cumann atá ina chuid de chónaidhm FIEC (Cónaidhm Eorpach na dTionscal Foirgníochta) ó 2007 anall.

Seo tuilleadh den taithí ghairmiúil atá aige: post an Phríomhfheidhmeannaigh ag ABC Asigurari Reasigurari SA ó 2000 go 2007; Uachtarán ar Theach Sóisialta na nOibrithe Foirgníochta ó 1999 go 2016; comhalta de Bhord Ollscoil Theicniúil na hInnealtóireachta Sibhialta, Búcairist agus comhalta de Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Rómáine (idir 2007 agus 2011); Uachtarán ar Chumann na FBManna san Árachas sa Rómáin ó 2005 go 2007; Comh-Uachtarán ar Chomhaontas Chónaidhm na bhFostóirí sa Rómáin ó 2007 go 2013.

Is in Institiúid Tógála Bhúcairist a rinne an tUasal Plosceanu a chuid léinn, áit ar bronnadh MBA Feidhmiúcháin san Institiúid Náisiúnta um Fhorbairt Eacnamaíoch air. Ina theannta sin, chaith sé seal i nDámh Dlí Ollscoil Nicolae Titulescu Búcairist, agus d’fhreastail sé ar chúrsa léinn iar-ollscoile sa Choláiste Náisiúnta Cosanta.

Comhalta de ranna SOC and REX.

Rapóirtéir ar na tuairimí seo a leanas inter alia:

Downloads

Aurel Laurenţiu Plosceanu: EESC Vice-President for Communication - bio note (April 2023)
Statement at the round table discussion on the theme Future of the EU: Social, competitive and sustainable
Declaration of interests